Wednesday, September 24, 2014

INFO FAKTA KEHIDUPAN

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

            Dalam realiti hidup ini dari dulu hingga kini ialah untuk memperbaiki kehidupan. Maka harta dicari dengan bermacam macam cara mengikut KEPERCAYAAN yang di ajar dari orang orang terdahulu. Pekerjaan adalah jalan yang utama untuk memperolehi harta ini. Maka pekerjaan mula dicipta untuk menghasilkan pendapatan, dan perniagaan adalah sumber pertama sekali yang digerakkan untuk menghasilkan pendapatan. Perniagaan yang dibina harus mempunyai cabang cabang pentadiran mengikut keperluan utama.

             Darimula peringkat pengurusan sehingga peringkat sumber tenaga kerja harus ditadbir dengan bijak agar perjalanan perniagaan terus berkembang. Kesemua ini memerlukan tenaga tenaga manusia maka pekerjaan telah tercipta. Begitu juga dalam sektor bernegara atau diperingkat tinggi yaitu kerajaan. Untuk mentabir satu satu Negara juga memerlukan tenaga kerja dan manusia juga menjadi satu sumber penting.

            Jadi pekerjaan dicipta untuk menghasilkan keperluan hidup dalam bentuk tunai yaitu wang ringgit yang mudah untuk dicairkan kepada barangan makanan dan pakaian. Maka pada hari wang ringgir atau DUIT adalah perkara paling asas untuk dimiliki.

wasallam

Terima kasih

No comments:

Post a Comment