Saturday, August 9, 2014

Mengenal sejarah dalam Islam

Assalammualaikum.

Hari ini kita mula diperlihatkan kembali oleh Allah tentang kedatangan karekter manusia manusia Jahiliyah yang pernah diberi peringatan oleh Baginda Muhammad SAW. Baginda mengingatkan kepada penduduk Mekah pada masa itu tentang kesesatan yang telah mereka amalkan. Pada pemahaman umat Islam pada hari ini ialah penduduk Mekah ketika itu Tidak beragama, mereka menyembah Berhala serta melakukan kemaksiatan .

Jika kita telusuri nama nama penduduk Mekah yang ada pada masa itu , tidak ubah namanya sama macam Umat Islam sekarang. Contoh paling besar adalah nama Baginda Muhammad SAW itu sendiri adalah Muhammad Bin Abdullah. Dan Abdullah itu sendiri bermaksud hamba Allah.Bagaimana pula nama nama seperti Abdul Mutalib, Abu Talib. Dan yang mengejutkan adalah nama Abu Jahal itu sendiri Ialah Hj Amr Bin Hisyam.

Bukankah bangunan Kaabah itu sendiri dibangunkan oleh Nabi Adam as. Dan kemudian diwarisi oleh Nabi Ibrahim.

            Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amalan kami); sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui; 

                                                                                                              ( Al Baqarah 2 : 127 )

Kemudian diwariskan dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail dengan  keturunan bernama Fihr,, Lu'ay,, Murrah,, Kaab,, Kilab,, Qushay,, Abdul Manaf,, Hashim,, Abdul Muthalib ( atau Syaibah ),, Abdullah dan Muhammad.My Team

No comments:

Post a Comment